Litteraturlista delkurs 5 Ämnesdidaktik LSDIY (759 Kb) Studiehandledning. Studiehandledning VT21 (209 Kb) Betygskriterier Ämnesdidaktik 7,5 hp (437 Kb) Examination Omexamination. Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till aktuell utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång.

3868

Ämnesdidaktik är didaktik, undervisningslära, knuten till specifika ämnen såsom matematikdidaktik [1], samhällskunskapsdidaktik [2] [3], slöjddidaktik [4] eller yrkesämnenas didaktik [5].Ämnesdidaktiken är central i all lärarutbildning. Ämnesdidaktikens uppgift är att utveckla och sprida kunskap om undervisning av olika innehåll och under olika betingelser [6].

Tisdag kl. 10.30 - 11.30 och torsdag kl. 13.00 - 14.30. Tel: 08-674 7156 Tisdag kl. 13.30- 14.30. Tel: 08-1207 6511 Besök bokas via e-post eller telefon. Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier.

Ämnesdidaktik su

  1. Gungan leader
  2. Designer ui emploi
  3. Inger lindberg vetlanda

Ämnesdidaktik är såväl som allmän didaktik inte något entydigt utan olika kontexter och forskningstraditioner präglar ämnes- och Pluggar du HVÄP01 Ämnesdidaktik på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kursplan, Forskningsmetodisk introduktion i ämnesdidaktik (68 Kb) (68 Kb) SU/UHS 111003 Ämnesdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning - sent i utbildningen, 15 hp, UH06ÄL Per-Arne Karlsson Seminarier H11. Tema:Undervisning och lärande i historia Studieplan och examinationsuppgift delas ut vid första seminariet. Kursbeskrivning UM 8018, Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle. Lärare och kursadministration Studievägledare Kursadministratör Louise Karlsson Olga Sävehamn louise.karlsson@mnd.su.se olga.savehamn@mnd.su.se Kursansvarig lärare Iann Lundegård iann.lundegard@mnd.su.se mob. 0760072998 Övriga medverkande lärare Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.

2 (19) Kursbeskrivning: Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning (Våren 2018) institutionen www.buv.su.se 106 91 Stockholm

Delkursansvariga: Per Höjeberg (historia) Cecilia Eskilsson (religion) Gunilla Granath Zillén (geografi) Maja Torres Madzar (samhällskunskap) Delkursadministration: Maria-Letizia Priscilli Kursens del Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom: - Individuell skriftlig uppgift: 21 maj, kl 17 Anmälan sker till kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se. Tillfälle för omexamination för studenter som läst tidigare terminer.

SCHEMA OCH KURSBESKRIVNING - Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I, CEPÄ10 (VT 2015) (OBS det kan förkomma smärre ändringar av innehåll och schema. Det kommer troligen också kompletteras med någon gästföresläsare.) Allmänt Kursen introducerar tematiskt olika aspekter av den didaktiska kompetens som lärarprofession

I din masteruppsats fördjupar du dig ytterligare i någon aspekt av de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, KPU (KAVFU3) 100% BLA (29fc1f57-b24d-41c1-ab6f-96f77679528d), 15.0 hp v 40 to , fr Allmändidaktik och ämnesdidaktik; Normer, värden och traditioner i undervisning; Styrdokumentens betydelse för didaktisk planering och bedömning; Akademiskt skrivande och professionell kommunikation; Undervisning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga uppgifter. Examination Kontaktuppgifter: sara.engstrom@erg.su.se , 1207 6658, sitter i rum B465 (B-huset plan 4). Jag är anställd på 100 % - tjänstledig 10% under VT2013.

Ämnes- och ämnesdidaktisk kunskap i förskolan: En webbenkätundersökning av pedagogers självskattningar.
Erasmus gothenburg university

10.30 - 11.30 och torsdag kl. 13.00 - 14.30.

IANN LUNDEGÅRD.
15120 zip code

Ämnesdidaktik su cessna sids cost
kom in hrutan
västtrafik göteborg plan
försäkringskassan sundbyberg lediga jobb
vetenskaplig noggrannhet betyder
bilbarnstol längd vikt

LIBRIS titelinformation: Från orsak till mening - att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar inom olika religioner [Elektronisk resurs]

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll.