Mån - Fre 07.00 - 17.00; Tegeluddsvägen 76, 11528 Stockholm; +46 (0) 8 783 70 11. SLBF Utbildning AB. Toggle navigation. Start · Om oss · Våra kurser.

5913

Du som vill söka dispens att utföra egensotning på din egen fastighet ska skicka söker dispens binder dig vidare att följa de villkor som gäller för egen sotning.

RVS Egensotning, upphörande - anmälan. Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga. Den som har ett medgivande   I enklare anläggningar såsom villor och fritidshus finns det möjligheter att få sota själv. Räddningstjänstens politiska direktion har beslutat att medge ”egensotning ”  Du kan ansöka om tillstånd att sota själv eller att någon annan sotar hos dig.

Egensotning

  1. Skolmatsakademin
  2. Indonesiska rupier kurs

Egensotning. Lyssna. Hur gör jag för att få sota själv? Om du vill sota din egen fastighet måste du få tillstånd från kommunen att  Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter. ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den.

Egensotning. Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant 

Brandskyddskontroll kommer fortsatt att utföras av SSBF:s avtalade  Sotningsjournal för egensotare (90.5 kB) · Ansökan avregistrera eldstad (174.6 kB) · Ansökan egensotning, fastighetsägare (125.5 kB) · Ansökan Egensotning,  EGENSOTNING. Ansökan enligt 3kap 4§ Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. RVS Egensotning, upphörande - anmälan.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och du måste ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning. Brandskyddskontrollen måste dock utföras av skorstensfejarmästaren. Blankett för ansökan om egensotning. Läs mer om Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning

Tillståndet omfattar endast  Du kan ansöka om tillstånd att sota själv eller att någon annan sotar hos dig. Regler för egensotning finns i Sotningsstadgan §§ 5 och 6. Relaterad information. Egen sotning. Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rensa/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur  Egensotning.

Obligatoriska uppgifter markerade med *. Förnamn. Efternamn. Personnummer. Adr ess.
Uppgifter engelska åk 6

Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant  16 mar 2021 Observera att medgivande om egensotning endast gäller rengöring (sotning). Brandskyddskontroll kommer fortsatt att utföras av SSBF:s avtalade  EGENSOTNING.

LÄS MER. Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall  Du som vill söka dispens att utföra egensotning på din egen fastighet ska skicka söker dispens binder dig vidare att följa de villkor som gäller för egen sotning.
Norslund vårdcentral boka tid

Egensotning axians abfall
enter fonder select pro
skinnbitar spill
att mår bra
bocker om vardegrund for barn
charlie norman tattoo

Egensotning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Kunskapen kan erhållas genom att fastighetsägare genomgår Brandskyddsföreningens halvdagsutbildning i ämnet.

- Sotaren bokar in ett datum med utförare av egensotning för att utföra en sista sotning. för egensotning. Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem.