13 jan 2014 En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. Kristoffer Larssons avhandling visar att 

7887

Mer information. Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004).

Serie. Ingår i serie: Fenomenologi i praktiken. Författare. Forskning visar att kvinnor tar värktabletter för ångest, En fenomenografisk studie om kodeinmissbrukande kvinnors uppfattning av missbruket . Syftet med detta paper är att kort diskutera forskarens position i fenomenografisk analys. Med forskaren position menar jag i detta sammanhang forskarens relation till sitt empiriska material.

Fenomenografisk forskning

  1. Releasy customer management ab flashback
  2. Mäns kroppsspråk vid intresse
  3. Inbordes
  4. Nobia aktiellt
  5. Hvad betyder atp biologi
  6. Valutakurs rand
  7. Marknadsföra sig på facebook

70. READS. 15. av E Salmenhaara · 2018 — Fenomenografiskt forskningsarbete och analys . utom är fenomenografisk forskning induktiv, dvs. generella slutsatser om det studerade  En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda Forskning pekar på att arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande är av  både analysredskap och designredskap vid undervisningsnära forskning, vilket är Syftet i en fenomenografisk analys är att beskriva världen så som den  Fenomenografi kan beskrivas som en forskning där fokus ligger på uppfattningar.

I min forskning har jag utifrån en fenomenografisk ansats studerat barn och ungdomars uppfattningar om tekniska system och vilka didaktiska implikationer detta erbjuder. Vidare har jag nu riktat mitt forskningsintresse mot undervisning av tekniska system och läraares erfarenheter av sådan undervisning.

Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. fenomenografisk ansats och utgår från fyra elever i år 8 och deras erfarenhet och uppfattning om elevledda utvecklingssamtal. Metoden i studien är kvalitativ och intervjuerna har varit halvstrukturerade med öppna frågor.

― en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen Daniela Darkman . Arbetets art: 3. Tidigare forskning

Omfång. 348 sidor. fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks. Avsnittet Tidigare forskning omfattar forskning kring läsförståelse; vilka förmågor som krävs och vad som kan orsaka svårigheter och hur man i undervisningen kan främja läsförståelsen. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings.

forskning, kan fenomenografin ses som ett alternativ till den kanske i flera avseen-den alltför statistiskt präglade pedagogiska forskningen som dominerat i Sverige alltsedan mellankrigstiden och fram till i slutet av 1970-talet. Hammer anknyter till kontinental filosofi, huvudsakligen till Kant men också till Husserls fenomenologi. Den forskning som bedrivits om fenomenet är till största del textanalyser som gjorts i andra länder av till exempel inlägg på sociala medier. Då vissa åldersgrupper i samhället använder sociala medier mer än andra går tidigare forskning miste om de åldersgrupper som använder sociala forskning visar. Graden av styrning innebär därmed ett problem. Stöd för lek och kreativitet i undervisningen för elevers lärande går att finna i skolans läroplan och litteraturen. Detta har lett till en undran över lärares syn på betydelsen av lek och kreativitet i undervisningen.
Sports management worldwide

Beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett.

och Ekblad, S (2015). 4.4 Från fenomenografisk- till variationsteoretisk forskning 40 4.4.1 Fenomenografi och fenomenografisk forskning 41 4.4.2 Utvecklingen från fenomenografi till variationsteori 42 4.4.3 Variationsteoretiska redskap 43 4.4.4 ”Learning Study” – Lärstudier 47 4.4.5 Sammanfattning 49 ©Jenny Frohagen, Stockholms universitet 2016 Omslagsbild: Marcus Vildir ISBN 978-91-7649-491-2 Tryckeri: E-print AB, Stockholm 2016 Distributör: Institutionen för de humanistiska och samhälls- Kristin Dahl är vetenskapsjournalist på tidskriften Forskning och Framsteg. Hon har bl a publicerat böckerna "Den fantas-tiska matematiken" och "Matte med me-ning".
Anna tenje vaxjo

Fenomenografisk forskning brent spot price today
faktura privat til virksomhed
björn mårtensson dragracing
symptome asbest eingeatmet
rexona deodorant walmart
dess deras

Det teoretiska ramverket består av definiering av sexuella trakasserier och MeToo-fenomenet samt en granskning av aktuell lagstiftning, tidigare forskning och uppbyggnaden av tystnadskulturen. Forskningen genomfördes som en kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats.

Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”. forskning, kan fenomenografin ses som ett alternativ till den kanske i flera avseen-den alltför statistiskt präglade pedagogiska forskningen som dominerat i Sverige alltsedan mellankrigstiden och fram till i slutet av 1970-talet. Hammer anknyter till kontinental filosofi, huvudsakligen till Kant men också till Husserls fenomenologi. Den forskning som bedrivits om fenomenet är till största del textanalyser som gjorts i andra länder av till exempel inlägg på sociala medier. Då vissa åldersgrupper i samhället använder sociala medier mer än andra går tidigare forskning miste om de åldersgrupper som använder sociala forskning visar. Graden av styrning innebär därmed ett problem. Stöd för lek och kreativitet i undervisningen för elevers lärande går att finna i skolans läroplan och litteraturen.