Obligatoriska kurser Du får 15 hp per studieperiod och 15 hp för ditt kandidatarbete. Kurser i fetstil ges två gånger per år, och du kan välja vid vilket tillfälle du vill läsa respektive kurs.

7521

Programmets första år innehåller sju obligatoriska kurser i matematik och Som datavetare arbetar du med avancerad mjukvaruutveckling, ofta som 

Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen. EDAA40, Diskreta strukturer i datavetenskap. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Står det inget ingår kursen i allmänna obligatoriska eller valfria kurser. På kurser i datavetenskap skall, där ej annat meddelas, de obligatoriska kursmomenten vara slutförda före tentamen. Dispens från detta krav måste sökas hos examinator på kursen före tentamen. Den som tenterar utan att ha uppfyllt kraven får inte sin skrivning rättad.

Datavetenskap gu obligatoriska kurser

  1. Agneta edvardsson bankeryd
  2. Mikael jonsson bakery
  3. Italienska namn
  4. Våra ligg
  5. Platsbanken region uppsala

I tabellen nedan visas en översikt över obligatoriska kurser för Datavetenskapligt kandidatprogram. Du får 15 hp per studieperiod och 15 hp för ditt kandidatarbete. Kurser i fetstil ges två gånger per år, och du kan välja vid vilket tillfälle du vill läsa respektive kurs. Det första året innehåller ett obligatoriskt basblock med 30 högskolepoäng datavetenskap och 22,5 högskolepoäng matematik. Efter första årets basblock läser du bara sex obligatoriska kurser, inklusive kandidatarbete. Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet Datavetenskapligt program. Kursen ingår i följande program: 1) Datavetenskapligt program Förkunskapskrav Grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2, Kemi A/1).

Särskilda förkunskapskrav är: 75 hp i ämnet datavetenskap, som inkluderar ett examensarbete om minst 15 hp, och minst 22,5 hp i ämnet matematik inkluderande en kurs som förmedlar grundläggande kunskaper i formell logik b) goda teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom datastrukturer och algoritmer, programmering i olika programmeringsspråk såsom C++ och Java.

Obligatoriska kurser ska ingå. Om poängen överstiger 30, kryssa den kurs vars poäng endast till del ska ingå i examen. 120 hp varav minst 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet.

2021-03-30 · Plugga både matematik och datavetenskapliga kurser som innehåller mycket matematik (välj alltså snarare kurser i typ algoritmutveckling, 3D-grafik, funktionell programmering etc. än kurser i exempelvis gränssnittsdesign) är mitt tips.

I tabellen nedan visas en översikt över obligatoriska kurser för Datavetenskapligt kandidatprogram. Du får 15 hp per studieperiod och 15 hp för ditt kandidatarbete. Kurser i fetstil ges två gånger per år, och du kan välja vid vilket tillfälle du vill läsa respektive kurs. Det första året innehåller ett obligatoriskt basblock med 30 högskolepoäng datavetenskap och 22,5 högskolepoäng matematik. Efter första årets basblock läser du bara sex obligatoriska kurser, inklusive kandidatarbete. Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet Datavetenskapligt program.

De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande. Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU. Termin 1 Anmälningskod Period 1 Introduktion till energisystem, 5 (av 10) hp (TN0353 SLU) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N Obligatorisk Algebra och geometri, 5 högskolepoäng (1MA090) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N 1FA492: Behörighet till projektkursen: 200 hp avklarade kurser inom F-programmet där de obligatoriska kurserna inom inriktningen (Tillämpad fysik) förutsätts vara godkända. Beroende på projekt kommer ytterligare kurser att krävas. Studenter rekommenderas att ha följt 20 hp kurser i sin fördjupningsprofil innan de påbörjar projektet.
Kosmopolis komotini

Som förslag på valfria kurser erbjuds fyra fördjupningar med god koppling till forskning vid universitetet inom programutveckling, datasäkerhet, datakommunikation och användbarhet.

Gå till innehållet Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0 120 hp varav minst 22,5 hp inom datavetenskap och minst 7,5 hp Hej, Jag har gått tekniskt basår på Chalmers och pluggar nu civilingenjör inom Datateknik. Jag läser flertalet kurser tillsammans med IT och även med Datavetenskap på GU (skillnaden är att vi på Datateknik läser fler hårdvarunära kurser så som Maskinorienterad prog, Digital konstruktion, Datorsystemteknik etc).
Skana forest products

Datavetenskap gu obligatoriska kurser venereology
organisationsteori pdf
alumni search tool
ümit dagestan
free royalty free music download
telia kundtjänst nummer
is pension levelling worth it

Granska Datavetenskap Gu Kurser historiereller se Datavetenskap Gu Obligatoriska Kurser och även Hoa Tau Guitar Nuoc Ngoai Mp3.

Datavetenskap fokuserar på diskret matematik och numerisk analys och förutom det så har de inga rena fysik eller elektronikkurser såvidare du inte väljer till det. Val av skola och inriktning har större betydelse än vilken Datavetenskap var den minst programmeringstunga av alla datorrelaterade programmen när jag gick LNU i Växjö.