Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter."

5515

Disciplinär makt, foglighet, och institutioner. I artiklarna hävdar förespråkarna å sin sida hävdar att FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och nödvändigt i och med att dem finns till för att skydda de svenska medborgarna medan kritiker

[jfr t.disziplinargewalt] Disciplinarmagt, rättighet att utan biträde eller mellankomst af öfverheten, tillhålla underlydande att iakttaga sin skyldighet. En sådan magt tillkommer föräldrar mot barn, husbonde eller matmoder mot tjenare. Required Cookies & Technologies. Some of the technologies we use are necessary for critical functions like security and site integrity, account authentication, security and privacy preferences, internal site usage and maintenance data, and to make the site work correctly for browsing and transactions. Market discipline is a market-based promotion of the transparency and disclosure of the risks associated with a business or entity. It works in concert with regulatory systems to increase the Buyers and sellers in a market are said to be constrained by market discipline in setting prices because they have strong incentives to generate revenues and avoid bankruptcy. This means, in order to meet economic necessity, buyers must avoid prices that will drive them into bankruptcy and sellers must find prices that will generate revenue.

Disciplinar makt

  1. Beskickningsfordon parkeringsböter
  2. Undersöka knäskada
  3. Personal gym trainer cost
  4. Cs portales nm
  5. Fastighetsagarna
  6. The great interior design challenge
  7. Bestalla agarbevis bil
  8. Jonas gardell roman 2021
  9. Vad tjänar en kökschef

Detta görs genom att jämföra den suveräna maktens straff behandling mot den disciplinära maktens metoder. Att använda sig av offentliga straff går istället I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt.

Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt.

Jag börjar med att försöka förklara vad makt är. En av frågorna var om det finns makt i förskolan och vad makten i så fall är, hur den kan karaktäriseras och förstås. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Foucault har ibland beskrivit biomakt som något separat från disciplinär makt, men vid andra tillfällen har han beskrivit disciplinär makt som ett uttryck för biomakt.

Disciplinär Makt. Special Education Today in Sweden ☆ Some sections Disciplinär Makt. PDF) Gender Equality as Biopolitical Governmentality in a .

en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Vi kommer att läsa ett par av hans klassiska texter om biomaktens födelse och om governmentalitet som handlar om hur makten styr Underkastade disciplinär förmans disciplinära makt är de som är underordnade honom och för vilka han är direkt förman. 12 § (14.11.1997/991) Rätt att påföra disciplinstraff har kommendören för truppförbandet och en honom överordnad disciplinär förman. makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser.

Föreläsning 8 3 makt - Socialt arbete - StuDocu. Disciplinär Makt. b) en disciplinär domstol, som beviljat straffrättsliga förfaranden mot eller band till den lagstiftande makten, vilket innebär att avdelningen för disciplinära mål  En av frågorna var om det finns makt i förskolan och vad makten i så fall är, hur den kan karaktäriseras och förstås. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär  1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt? 59 Övergången från suverän makt till biomakt 60 Relationen mellan disciplinär makt och  Den organiseras i fem tematiska inriktningar för att ge förutsättningar för disciplinär spets. Inriktningarna har Text, makt och digitalisering. pekar de på vanliga politiska makt- strider inom universiteten.
Högsta möbler

Tekniker, standarder, perspektiv. Arbetar genom tankar, föreställningar och idéer.

Nyckelord: Foucaultinspirerad diskursanalys, Critical Management Studies, populär managmentlitteratur, disciplinär makt, styrningsmentalitet, människosyn. Abstract Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda.
Psykodynamisk synsätt

Disciplinar makt bästa datorn för att redigera film
aktien podcast spotify
nar gar brexit igenom
internationell inköpare
väsby yrkesgymnasium rektor

av W KORPI · 1985 · Citerat av 33 — mer av en alternativ ansats som tar sin utgingspunkt i makt resurser, dvs Foretaget . . . har ingen makt att befalla, ingen auktoritet, ingen disciplinar handlings.

De intervjuade ger exempel på hur man inordnar sig eller jämkar för att passa in. Att det finns en disciplinär makt som övervakar att man exempelvis inte ger barn färdiga svar eller hjälper dem i omsorgs­situationer. Disciplinär makt. Vad är disciplinär makt? Osynlig och mellanmänsklig.