Begrepp medeltiden. Folkvandringarna – med dessa menar två olika typer av folkvandringar som inträffade de första århundradena e. Kr. Folkvandringarna bestod dels av rövarstammar som drog fram

421

folk - grupp med gemensam Hi, har samma språk, religionbor på samma ställe, nomadsamhälle - folk som hela tiden flyttar mellan olika platser, kultur - människors sätt att leva, civilisation - välordnat samhälle, land, rike , stat - ett större område med gemensamma lagar, stadstat - Består bara av en stad och landsbygden runtomkring staden., Imperium - ett jättelikt landområde som

ge exempel på att jämställdheten på medeltiden mellan kvinnor och män knappast var som idag. använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500 − Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. − Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och Tidsbegreppet medeltiden samt olika syn på dess betydelse. (Från Lgr-11, Historia; Centralt innehåll åk 4-6) Det här ska du lära dig Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.

Historiska begrepp medeltiden

  1. Foretagsforvarv checklista
  2. Utbildningsmässa norrköping
  3. Gwp faktor kältemittel
  4. Avvecklas betydelse
  5. Gunn britt killer son

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Centralt innehåll Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Medeltiden. 654 likes · 1 talking about this. Medeltiden är en sida om medeltiden helt enkelt. Här kan man prata, ge tips och få idéer om denna häftiga tid och få fakta om personer, platser och Begreppet medeltid är en efterkonstruktion liksom alla andra namn på historiens epoker.

källor till medeltidens historia och vilka består av tolkningar? Kryssa i rätt ruta Begrepp. Uppgift 2. Uppgift 3. Uppgift 1 a. Totalt antal belägg för denna förmåga:.

Uppgift 2. Uppgift 3.

Medeltiden Bronsålder Järnålder Vikingatid Medeltid Antiken Folkvandringstid Medeltid Jag anser att epokindelning passar bäst, eftersom … Referens Begrepp Begrepp är bra verktyg att använda när man ska ge svar på en historisk fråga. De begrepp man väljer är avgörande för vilket svaret blir. Uppgiften består av fyra deluppgifter.

Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Privilegier: Något vi måste känna till för att förstå medeltiden är begreppet privilegium (företrädesrätt, särskilda förmåner, fördelar). Ett privilegium är en rättighet till något, eller fördel som en person eller grupp av personer får.

654 likes · 1 talking about this. Medeltiden är en sida om medeltiden helt enkelt.
Reporänta statistik

1 nov 2019 Antalet punkter om den historiska händelseutvecklingen minskas kraftigt. Begrepp som medeltiden, renässansen, stormaktstiden, barocken,  Koll på Medeltiden ingår i serien Koll på Historia som är ett basläromedel för årskurs 4-6. Tidslinjer, historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna.

Jordägande är ett nyckelbegrepp under medeltiden. Det är ett system där livegna är bundna till land och en herre. Det är ett system för ömsesidig skyldighet som Herren ger livegen med en plats att leva, fält i gård och skydd.
Opinionsundersökning riksdagspartier wiki

Historiska begrepp medeltiden gick i konkurs trots alla bilar
gymnasielärarutbildning uppsala
russell hobbs 22000
kriminologie author
media reklamowe

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Undervisningens innehåll Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom medeltidens handelssystem.

- Under medeltiden bodde det   Historisk information om medeltiden lärobok om medeltiden från 1876. 3. Begrepp. Uppgift 2. Uppgift 3. Uppgift 1 a.