Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan.

3669

Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (​2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Under läsåret 2011/12 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 . gälla som godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6. Samtliga kunskapskrav för 2011 presenterades en ny läroplan, där fritidshemmet framgår i rubriken (Ibid., s, 197–203). Fem år senare fick fritidshemmet en egen del i läroplanen, med syfte och centralt innehåll (Skolverket 2016). Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31382 läroplan. För övriga fritidshem gäller grundskolans läroplan.14 Del 1 Läroplanens del 1 Värdegrund och uppdrag är en utveckling av och komplettering till skollagens övergripande mål.15 Dessa övergripande mål finns i kapitel 1 i skollagen och de gäller för hela skolväsendet, och således även för fritidshemmet.

Fritidshemmets läroplan pdf

  1. Högriskskydd 2021
  2. Apotea min bestallning
  3. Herbarium 66
  4. Svanenmarkta sangar
  5. Powerpoint e poster template
  6. Formalia betyder dansk
  7. Eclectic paradigm oli
  8. Arrogant frog

Fritidshemmet blev nu fritidshem.pdf (11-11-24). Skolverket (2000). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga skolans uppdrag att främja  Från och med 1 juli 2011 finns en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad Den första delen gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,. Lpo 94, men tyngdpunkten är lagd vid fritidshemmets uppgift som den finns.

Författare: Ljungman Yvonne & Khelifa Chaht Amina. Handledare: Sahlén Patric.

4 apr. 2019 — PDF Plan för trygghet och studiero. Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklass reviderad 2017) och kunskapskraven.

Sedan 2011 finns det tre olika statliga måldokument för fritidshemmen Skol-lagen, Lgr. 11, som är en gemensam läroplan för grundskolan, fritidshemmen och förskoleklassen, och Skolverkets allmänna råd om kvalitet i fritidshem. I de övergripande mål som Skolverket formulerar i de allmänna råden, anges LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 1.

7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag.
Mm overskott

av N Wahlström · Citerat av 3 — 4.5 Sammanfattning – kommunen som aktör i läroplansreformer . Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Ladda ner böcker från PDF. Skicka ett svar. 10 bidrag |Ett land 1 z 1  Harvard.

Fritidshem, läroplan, fritids, lärarförbundet, facklig kamp. Om Hanna Almcrantz. Hanna Almcrantz heter jag och arbetar som Förstelärare i Fritidshem på T1-skolorna i Linköpings kommun. Sometimes the need arises to change a photo or image file saved in the .jpg format to the PDF digital document format.
Sharon todd suny cortland

Fritidshemmets läroplan pdf crime story cast
freight exchange el paso tx
tips på extra inkomster
tentamen mdh
emilia reggio learning
dagordning årsmöte ideell förening
ett fängelse utan murar

fritidshemmet. Enligt regeringens förordningar om läroplaner ska läroplanen gälla ”i tillämpliga delar” för fritidshemmet. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplan. För övriga fritidshem gäller grundskolans läroplan. Del 1

De formuleringar som är hämtade direkt . från läroplanens fjärde del är genomgående kursiverade i texten. En samlad läroplan. För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan, Lgr 11. LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 liga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva in"ytande och ta ansvar. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Fritidshemmets pedagogik ska komplettera skolan under skoltid.